Uw kopersadviseur: Martin van der Have

Om u optimaal te begeleiden bij het op maat maken van uw appartement in De Frederik is Martin van der Have als kopersadviseur aangesteld. Tot aan de oplevering is hij uw vaste aanspreekpunt. Na de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst zal hij u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Door zijn bouwkundige achtergrond en ruime ervaring kan hij u inzicht geven in de mogelijkheden en de aannemer stimuleren om uw wensen te realiseren. Na afstemming ontvangt u de tekeningen waarin uw woonwensen zijn verwerkt samen met een inzichtelijk kostenoverzicht.

Opties en persoonlijke wensen

Voor De Frederik zijn legio opties uitgewerkt om al bij voorbaat zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan uw woonwensen. Deze opties zijn opgenomen in de kopersinformatiemap die u bij de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt. Daarnaast is persoonlijk maatwerk mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld appartementen worden samengevoegd. Vooral bij ingrijpende wijzigingen is het belangrijk om in een vroeg stadium met u als koper aan tafel te zitten. Als woonwensen te laat bekend zijn, kunnen deze niet meer verwerkt worden.

‘Volg uw woning’ online

Soms zijn meerdere gesprekken nodig om tot definitieve keuzes te komen. Deze gesprekken worden gevoerd op het kantoor van Bam Wonen of op een locatie die u als koper beter schikt. In het online programma ‘Volg uw Woning’ worden communicatie, opdrachten en tekeningen vastgelegd, zo heeft u als koper altijd alle stukken digitaal bij de hand.