Zorgvuldigheid

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. De Frederik is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. De Frederik garandeert niet dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.

Bescherming persoonsgegevens

Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door De Frederik om informatie te verstrekken over De Frederik. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het De Frederik bestand.

Verwijzingen

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. De Frederik is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is De Frederik aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden De Frederik op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van De Frederik. Ook het koppelen van de website van De Frederik aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Frederik, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van De Frederik, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan De Frederik tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.defrederik.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Frederik is een ontwikkeling van Waaijer Projectrealisatie en BAM.